Bostadsrättsföreningen Prosten

Västra Götalands län

Information

716449-5264 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Prosten. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Prosten är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Falköping som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Prosten finns i.

Bostadsrättsföreningen Prosten har varit registrerat sedan 1992-09-21 och det finns flera verksamheter i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Prosten så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Prosten är och det finns flera verksamheter i Falköping som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Prosten är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Prosten så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Prosten och det är Henrysson, Kjell Bertil som är född 1953 och har titeln Likvidator,