HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping

Västra Götalands län

Information

767800-0444 är organisationsnummer för bolaget HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Falköping som är den kommunen som HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping finns i.

HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping har varit registrerat sedan 1974-09-10 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping är och det finns flera bolag i Falköping som också är .

Firmatecknare för HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Göransson, Sven Rune -Milton, Erik Jörgen Alexander -Olsson, Britt-Marie -Setterberg, Gunilla Eva Thérese

Vill ni komma i kontakt med HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping så kan ni göra det på telefon genom 0500-481060 eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov samt i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSBs Bostadsrättsförening Älgen i Falköping och det är Friberg, Villy Inga-Lisa som är född 1922 och har titeln Ordinarie ledamot, Göransson, Sven Rune som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Milton, Erik Jörgen Alexander som är född 1983 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Britt-Marie som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Setterberg, Gunilla Eva Thérese som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Hallberg, Arvid Lennart Sture som är född 1943 och har titeln SuppleantSegerfeldt, Mona Margareta som är född 1949 och har titeln Suppleant,